ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΑ,ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

1941.— Οι Γερμανοί ρίπτουν είς τά Χανιά εμπρηστηκάς βόμβας, αίτινες προεκάλεσαν μεγάλας πυρκαϊάς. Έπετέθησαν ταυτοχρόνως κατά τού Ρεθύμνου καί τού Ηρακλείου. Εις την τελευταίαν πόλιν, οί Γερμανοί στρατιώται εισήλθον, αφού έβαλαν μπροστά των γυναικόπαιδα ώς ασπίδα. ‘Αλλά εξωντώθησαν ακολούθως είς σκληράς οδομαχίας. Κατά τήν ιδίαν ημέραν, διεξήχθησαν σφοδραί μάχαι πέριξ τού αεροδρομίου Μάλεμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου