ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΒΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΑ,ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ.

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

325 π.Χ.—Ο υπό τον Κρήτα ναύαρχον τού Μ. Αλεξάνδρου Νέαρχον στόλος, έξ 150 πλοίων, έφ’ ών επέβαινον 12000 ναύται καί στρατιώται καί 2000 αξιωματικοί, αναχωρεί από τόν λιμένα τών Παττάλων, διά νά εξερευνήση τάς ακτάς τών ‘Ινδιών, καί νά επισημάνη τούς κόλπους, όρμους, ακρωτήρια, περιοχάς όπου υπήρχε ύδωρ κλπ. Ο περίπλους αυτός διήρκεσε 21 εβδομάδας, διηνύθησαν δέ κατ’ αυτόν 21.000 στάδια (1308 μίλια). Ο Νέαρχος και ό σχεδόν σύγχρονός του Πυθέας είναι οί δύο μεγάλοι Έλληνες θαλασσοπόροι καί εξερευνηταί, οίτινες ήνοιξαν πρώτοι τόν δρόμον τών ανακαλύψεων, προηγηθέντες κατά 18 αιώνας τού Χριστοφόρου Κολόμβου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου